serveis-11

Els oferim el nostre servei en la posada en marxa i programació dels productes subministrats i l’assessorament per tal de seleccionar el producte més adient per a cada aplicació.

Els podem ajudar a seleccionar components i sistemes de seguretat per tal de fer més segures les seves màquines complint amb la normativa vigent de seguretat

També podem col·laborar en el desenvolupament de projectes d’automatització i control amb xarxes ethernet i sistemes de software de control i adquisició de dades (Escada).

 

ment-1

maquina

 

Tenim experiència en els següents sectors:

Desenvolupament i programació de màquines

Control i gestió de xarxes d’abastiment d’aigües

Funcionament  i gestió de xarxes de distribució de calefacció de biomassa per edificis i xarxes públiques.

Automatització i control de granges

Control i distribució de sitges de cereal

Túnels de congelació

Control i gestió d’accessos

Control de seguidors solars

Ens fa molta il·lusió continuar dia a dia ampliant la nostra experiència col·laborant amb vosaltres en el desenvolupament dels vostres projectes.

 

 

Busca fuites de cables elèctrics soterrats:

Seguiment del traçat de cables soterrats

Localització de trencament, curtcircuits i fuites de tensió.